Site news

แนวข้อสอบสภาการพยาบาล

 
รูปภาพของphuttarak mulmuang
แนวข้อสอบสภาการพยาบาล
โดย phuttarak mulmuang - Tuesday, 26 February 2013, 11:17PM
 

สำหรับนิสิตพยาบาลที่เตรียมสอบสภาการพยาบาล สามารถเข้าฝึกทำแนวข้อสอบสภาการพยาบาลตามรายวิชาและจะทำกี่ครั้งก็ได้ แต่หากไม่เข้าไปทำตามระยะเวลาที่กำหนด ข้อสอบจะปิดตัวเองอัติโนมัติ

กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ

การพยาบาลมารดาและทารก

การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น

การพยาบาลผู้ใหญ่

การพยาบาลผู้สูงอายุ

การพยาบาลอนามัยชุมชน